Welkom op ons kantoor! Kom langs of maak een afspraak!
Meteen contact met een van onze adviseurs? Direct contact? Bel: (0515) 580402

Privacyverklaring

Wie zijn wij

Attentiv A. Boskma bv. heeft als kernactiviteit het adviseren en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid aan persoonsgegevens.
Onze contactgegevens:
– telefoonnummer: 0515 580402
– Emailadres: boskma.bv@attentiv.nl
– Website: www.solideverzekerd.nl
– Postadres: Kleine Dijlakker 45, 8701 HX Bolsward

Waarom dit statement

Wij zijn er voor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, wat de doelen zijn voor de verwerking, met wie we de gegevens delen en welke rechten u hebt t.o.v. van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover.. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen. Neem dan contact met ons op.

Soorten gegevens

Wij verwerken ( mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
– Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
– Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat
– Gegevens met betrekking tot identiteitsbewijs of een kopie hiervan
– Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
– Gegevens over uw financiële situatie, vermogen en eventuele schulden
– Gegevens van al reeds lopende financiële producten, zoals hypotheek, bankrekeningen of verzekeringen
– Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheidsvragen (indien nodig)
– Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant)
– Gegevens ingediende claims/ claimhistorie
– Eventuele andere gegevens die benodigd zijn om u een goed advies te kunnen geven betreffende uw wens/ vraag.

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

We verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande activiteiten:
– Het beoordelen en accepteren van potentiele klanten
– Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
– Het adviseren en bemiddelen van nieuwe producten n.a.v vragen van de klant
– Het beheren en het kunnen informeren van de klanten over hun afgesloten overeenkomsten
– De klant ondersteunen bij schadeclaims en andere vragen over gesloten producten
– Het versturen van informatie/ nieuwsbrieven naar klanten

Verstrekken van gegevens aan derden

We verstrekken niet zomaar uw gegevens aan anderen. Dit mogen wij wel doen als u hier toestemming hebt gegeven, of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.
Gaan we voor u een opdracht uitvoeren dan kan het zijn dat we uw gegevens wel delen met:
– Een financiële instelling (zoals een bank of verzekeraar) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt wat wij beheren.
– Onze medewerkers die belast zijn met het verwerken van de gegevens
– Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
– ICT- dienstverlener die onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid gegevens verwerken of beschermen.

Beveiliging van uw gegevens

We hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals beveiliging van de toegang van onze bedrijfsruimte, beveiliging van systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen. Beveiliging van het versturen van persoonsgegevens en door instructie van medewerkers die bij het uitoefenen van hun werkzaamheden persoonsgegevens moeten verwerken.
Heb je vragen betreffende bovenstaande dan kun je contact met ons opnemen. Ben je niet tevreden met onze handelingswijze dan kun je ook een klacht indienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

emblem

Wij zijn pas tevreden als u dat bent

Attentiv A. Boskma B.V. is een hypotheek- en verzekeringskantoor en daarnaast Zelfstandig Adviseur van Regiobank. U vindt ons in Bolsward en wij helpen u graag met al uw financiële vragen. En het klinkt misschien als een cliché, maar wij zijn pas tevreden als u dat bent.