Welkom op ons kantoor! Kom langs of maak een afspraak!
Meteen contact met een van onze adviseurs? Direct contact? Bel: (0515) 580402

Nieuwsbrief januari 2021

Hypotheekregels 2021
De hypotheekregels veranderen elk jaar. Koop je in 2021 een woning? Of heb je al een hypotheek? Hieronder lees je wat de nieuwe regels per 1 januari 2021 voor jou betekenen.
Maak een afspraak met een van onze financieel adviseurs voor een persoonlijk gesprek over jouw situatie.

Wijziging overdrachtsbelasting
Vanaf 2021 wijzigt de overdrachtsbelasting. Dit is de belasting die je betaalt als je een bestaande woning koopt. Ben je tussen 18 en 35 jaar en koop je een bestaande woning als hoofdverblijf? Dan hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen. Deze vrijstelling is eenmalig. Vanaf 1 april 2021 geldt de regeling alleen als de woning minder kost dan € 400.000. Val je niet in de leeftijdscategorie of heb je de vrijstelling al eens benut, dan betaal je 2% overdrachtsbelasting. Koop je een woning waar je niet zelf gaat wonen, dan is dat zelfs 8%.

Verbouwen blijft mogelijk
Als je wilt verbouwen, dan kunnen de verbouwingskosten in de hypotheek worden meegenomen. De maximale hypotheek wordt in dat geval gebaseerd op de woningwaarde na verbouwing. Niet alle verbeteringen zorgen voor een hogere waarde. Een taxateur bepaalt welke invloed een verbouwing op de woningwaarde heeft.

Verdere verlaging maximale hypotheekrenteaftrek
Het maximale percentage waartegen aftrek van de hypotheekrente mogelijk is, wordt al een paar jaar versneld verlaagd. In 2021 is het maximale aftrekpercentage 43%, in 2022 40% en vanaf 2023 37,05%.

NHG-grens omhoog
In 2021 gaat de grens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog. NHG is dan mogelijk voor huizen met een waarde tot € 325.000. Dat is € 15.000 meer dan in 2020.

Als je plannen hebt om te investeren in energiebesparende maatregelen, dan mag je meer lenen dan de waarde van de woning. De maximale waarde van de woning is nog steeds € 325.000, maar je mag dan tot € 344.500 lenen. Dit hogere bedrag moet wel volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

Schenkingsvrijstelling eigen woning verhoogd
De vrijstelling voor een eenmalige schenking is in 2021 € 105.302. Het maakt dan niet meer uit wie het bedrag schenkt of ontvangt. Je kunt bijvoorbeeld ook aan een vriend of kleinkind tot € 105.302 belastingvrij schenken. Deze persoon moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar zijn én de schenking gebruiken voor de eigen woning (aankoop, verbouwing of bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek). Is in het verleden al gebruikgemaakt van deze vrijstelling? Dan is een hernieuwd beroep daarop niet meer mogelijk tenzij sprake is van spreiding van de schenking over drie kalenderjaren.

Voordelen duurzaam wonen
Koop of heb je een woning die evenveel of meer energie opwekt dan je verbruikt (nul-op-de-meter woning)? Dan mag je € 25.000 extra lenen. Koop je een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul? Dan mag je € 15.000 extra lenen. Koop je een andere duurzame woning? Dan mag je maximaal € 9.000 extra lenen.

Belastingaangifte 2020
Het is weer bijna tijd om aangifte inkomstenbelasting te gaan doen. De aangiftebrieven 2020 worden in de maanden januari en februari 2021 verstuurd. De belastingaangifte moet voor 1 mei 2021 bij de Belastingdienst binnen zijn. Is de aangifte vóór 1 april 2021 ingediend, dan krijgt u uiterlijk 1 juli een bericht van de Belastingdienst.
In verband met Corona gaat het dit jaar een beetje anders. Om zoveel reisbewegingen te beperken willen we u vragen om de gegevens voor het doen van de aangifte zoveel mogelijk digitaal te versturen. Als dit niet mogelijk is, willen we u vragen om per post alleen kopieën te sturen. Deze zullen we na het doen van de aangifte vernietigen.
We hebben ook weer een checklist samengesteld voor de gegevens die we nodig hebben voor het doen van de aangifte. Deze kunt u op onze website vinden en anders kunt u deze opvragen via trea.bijlsma@attentiv.nl.

Ongevallenverzekering
Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, maar kan enorme gevolgen hebben voor u en/of uw gezin. Niet alleen lichamelijk en geestelijk, maar ook financieel.

Een ongevallenverzekering biedt dekking als u blijvend invalide raakt of komt te overlijden door een ongeluk. Bijvoorbeeld als u valt, wordt aangevallen of aangereden. De verzekeraar keert dan een vast bedrag uit. Het geld kunt u gebruiken om verlies aan inkomen op te vangen als u niet meer kunt werken. Of bijvoorbeeld voor aanpassingen aan uw woning als er sprake is van blijvende invaliditeit.

Een (gezins)ongevallenverzekering geeft 24 uur per dag/ 7 dagen per week wereldwijd dekking (voor alle gezinsleden).
Mocht u interesse hebben in een ongevallenverzekering en/of nog vragen hebben, dan horen wij het graag.

emblem

Wij zijn pas tevreden als u dat bent

Attentiv A. Boskma B.V. is een hypotheek- en verzekeringskantoor en daarnaast Zelfstandig Adviseur van Regiobank. U vindt ons in Bolsward en wij helpen u graag met al uw financiële vragen. En het klinkt misschien als een cliché, maar wij zijn pas tevreden als u dat bent.